Home Ekonomi Vestel Beyaz Eşya’dan kar dağıtımı kararı

Vestel Beyaz Eşya’dan kar dağıtımı kararı

by bagimsizhaberajansi

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar dağıtımı kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Şirketimiz, 2021 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen finansal tablolara göre 1.518.592.000 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 1.470.123.914 TL net dönem karı elde etmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 1.470.123.914 TL net dönem karı üzerinden, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ayrılan 73.506.196 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin mahsup edilmesi neticesinde net dağıtılabilir dönem karı 1.396.617.718 TL olarak hesaplanmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 1.518.592.000 TL net dönem karından 73.506.196 TL tutarında genel kanuni yedek akçenin mahsup edilmesi sonucu net dağıtılabilir dönem karı 1.445.085.804 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu tutara yıl içinde yapılan 4.787.860 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kar payı matrahı 1.449.873.664 TL olarak hesaplanmaktadır. Şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan dağıtılabilir kardan yüzde 25 oranında 362.468.416 TL tutarında birinci kar payı ayrılmasına, TTK ve VUK düzenlemelerine göre tespit edilen 1.396.617.718 TL net dağıtılabilir dönem karından 362.468.416 TL tutarında birinci kar payı ile 61.830.886 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 335.840.443 TL tutarın ortaklara ikinci kar payı olarak ödenmesine, birinci ve ikinci kar payı olmak üzere toplam 698.308.859 TL tutarındaki kar payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,4364 TL, net 0,3928 TL olmak üzere) pay sahiplerine 30 Haziran 2022 tarihinde nakden ödenmesine, TTK ve VUK’un ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre 1.470.123.914 TL net dönem karından ortaklara dağıtılacak brüt 698.308.859 TL tutarındaki kar payı ile 135.337.082 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan 636.477.973 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve bu hususların 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

related posts

Leave a Comment