Sanifoam, kar payı dağıtmayacak

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtmayacak.

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, kamu gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre ertelenmiş vergi gideri ve dönem vergi gideri birlikte dikkate alındığında 7.079.580 TL tutarında net dönem karı bulunduğu, bu tutardan TTK uyarınca 245.403,53 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve SPK kar payı rehberine göre hesaplanan 3.489.116 TL tutarında geçmiş yıllar zararları indirildikten sonra 3.345.060,47 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu ve net dağıtılabilir dönem karının şirketimizin sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kar dağıtımı yapılmayarak geçmiş yıllar karları hesabında şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir. Vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tek düzen hesap planına (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği) göre tutulan yasal muhasebe kayıtlarımıza göre şirketimizin geçmiş yıllar zararları hesabında bulunan 3.871.019 TL'sinin geçmiş yıllar klarları hesabında bulunan 5.685.829,31 TL'sine mahsup edilerek geçmiş yıllar zararları hesabın sıfırlanmasına, geçmiş yıllar karları hesabındaki 5.685.829,31 TL'sinden TTK uyarınca 284.291,47 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına ayrıca şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarında 6.402.758,51 TL tutarında oluşan net dönem karından 1.494.688,02 TL tutarında dönem vergi gideri indirilmesinden sonra kalan 4.908.070,49 TL net kardan da TTK uyarınca 245.403,53 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 4.662.666,96 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin kararları, 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında paydaşların onayına sunulacaktır.''
 


Hibya Haber Ajansı

Okunma