Home Ekonomi Panelsan, kar dağıtacak

Panelsan, kar dağıtacak

by bagimsizhaberajansi

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

”Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda SPK’nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan net dönem karının 65.628.337 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem karının ise 66.769.960,43 TL olduğuna, SPK’nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 65.628.337 TL tutarındaki net dönem karından TTK’nın 519. maddesi uyarınca yasal kayıtlarımızda yer alan 66.769.960,43 TL tutarındaki net dönem karının yüzde 5’ine tekabül eden 3.338.498,02 TL’nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının yüzde 20’sine tekabül eden 12.512.377,08 TL tutarında birinci kar payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına, kalan net dönem karından şirketimiz esas sözleşmesinin 16. maddesi uyarınca 3.128.094,27 TL tutarında ikinci kar payı ayrılmasına ve ortaklarımıza nakden dağıtılmasına, TTK’nın 519. maddesi uyarınca dağıtıma konu edilen toplam 15.640.471,35 TL tutarındaki kar payından şirketimiz sermayesinin yüzde 5’ine tekabül eden 3.750.000 TL düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 10’u oranındaki 1.189.047,14 TL’nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan 45.460.320,49 TL tutarındaki karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, ortaklarımıza nakden dağıtılması öngörülen birinci ve ikinci kar payının toplamının brüt 15.640.471,35 TL ve net 14.076.424,22 TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt 0,2085396 TL, net 0,1876857 TL olup, sermayeye oranı brüt yüzde 20,85396, net yüzde 18,76857) olarak tespit edilmesine, kar payının dağıtımına genel kurul toplantısını takiben 23.05.2022 tarihinde başlanmasına, yönetim kurulunun işbu kar payı dağıtım önerisinin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına,
2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000 TL olmasının yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmasına karar verildi.”

Hibya Haber Ajansı

related posts

Leave a Comment